Bir Ersel Harita markasıdır.

Çözümler

Anasayfa Çözümler

KENT REHBERİKent Bilgi Sistemleri

• Mobil haritalama çalışmalarıyla çekilen lazer nokta bulutlu 360° panoramik resimlerin, Geomobis ARGE departmanın geliştirmiş olduğu CityInfoCenter Kent Rehberi uygulamasıyla , belediye çalışanları tarafından daha efektif kullanılması hedeflenmiştir.

• CityInfoCenter şimdiye kadar ki kent bilgi sistemleri uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirmiş ve sözel-grafik veri etkileşimine panoramik resim kavramını eklemiştir. Uygulama kullanıcı dostu olup anlaşılırlığı ile çözüme ulaşmada ilk başvurulan nokta olmaktadır.

Modüller

• Takbis Entegrasyonu

Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından yayınlanan tapu bilgilerinin online kent rehberi üzerinden gösterilmesi

• E-Devlet Entegrasyonu

E-Devlet entegrasyonu kapsamında E-İmar ve nöbetçi eczane uygulamalarının yayınlanması.

• Fen İşleri Modülü

Görevli kurumlarca yapılan kazı ve imalat çalışmalarının , türü ve güzergahına ait verilerin durum bilgisine göre yayınlanması.

• Arşiv Modülü

Dijital Arşiv, Emlak Beyan, Sosyal İşler, İşyeri Ruhsat, Zabıta Denetim, Etüd Proje, Çevre Koruma, Çağrı Merkezi ve Alan Uygulama Bilgilerinin Harita Üzerinden Gösterilmesi.

• Parsel Özel Durum Modülü

Bu Uygulama ile Parselde Bulunan Mahkeme Kararı, Kurul Kararı, Plan Tadilatı, Güncel Plan Durumu ve Ruhsat Verilmemesi Gereken Parseller İşaretlenmiştir.

• Gecekondu Bilgi Modülü

Yerleşim alanlarında bulunan gecekonduların tespiti ve bu yerlere dair bilgilerin yayınlanması.

• Yakında Eklenecek Olan Modüller

• İSKİ ile Karşılıklı Veri Paylaşımı Kapsamında Alınan Alt Yapı Bilgilerinin Harita Üzerinden Gösterilmesi,

• Afet Bilgi Sistemi Kapsamında , Olası Durumlarda Halkın Toplanacağı ve Destek Alacağı Yerlere Dair verilerin Yayınlanması ve Bu Uygulamanın Offline Olarak da Sunulması,

• Panorama Görüntüleri Üzerinden Kapı, Parsel, Yol ve Plan Çizgileri Görüntülenmesi,

• Nüfus Kayıtlarının Harita Üzerinden Gösterilmesi,

• Çevre Koruma Yer Altı Çöp Konteynırların Haritadan Gösterilmesi,

• Yerleşime Uygunluk Haritasının Gösterilmesi.

  • +90 216 416 05 00
  • info@geomobis.com
  • Tünel Cad. Yalıyolu Sok. İsmail Ergin İş Merkezi No:52 A Blok Kat:3 D:12